Så här gjorde vi

Så här gjorde vi

Förutsättningar

Klasstorlek:      9 stycken

Typ av klass:    Alla är unga vuxna och har Asperger syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning.

 

Upplägg

SOLprojektet delades upp i olika block för att garantera att alla kursdeltagare hade fått med sig grunderna.

Block 1: Grundkurs läsplatta

- Lära kursdeltagarna de funktioner som finns i en läsplatta

Block 2: Internet som hjälpmedel

- Använda söksidor och andra informationssidor som är användbara i deras liv.

Block 3: Användbara appar

- Kursdeltagarna kommer själva testa och hitta anpassade appar till deras behov.

Block 4: Använda läsplatta i undervisningen

- Kunna samla information på ett strukturerat sätt.

Block 5: Använda läsplattan som kommunikationsverktyg

 

Från genomgångar till att använda Ipads i undervisningen

Efter att alla block var avklarade hade de med sig sina Ipads till undervisningen. Där fick de arbeta med appar som pedagogen gick igenom och använde i sin undervisning. De fick testa de olika funktionerna en Ipad har och se om de tyckte att det underlättade deras inlärning och organisation kring deras studier. För varje app de valde att använda noterades denna av pedagogen. Varje vecka fanns en utvärdering där de fick skriva om de appar de valt att spara.

Kursdeltagarna fick även ha med sig Ipads på kvällar och helger. Dessa tider användes flitigt till att söka efter nya appar som de sedan ville ha installerade.

Det är främst appar i området ekonomi, personliga behov och struktur då de undervisande lärarna i detta projekt hade dessa ämnen. Ipadsen kunde dock följa med i andra ämnen vilket gjorde att ytterligare appar gick att hitta.

 

 

Viktiga genomgångar vi haft är:

Använda fotofunktionen: Spara texten som föreläsare skriver på whiteboarden. De kan då studera i lugn och ro på kvällen.

Använda inspelningsfunktionen: Spara vissa viktiga genomgångar så att de kan lyssna i lugn och ro på kvällen.

Lära sig sökfunktionen i ”App store”: Viktigt för kursdeltagarna att veta hur de effektivt skall kunna hitta bra appar.

Skapa sammanhang och kopplingar mellan appar: Vissa appar fungerar bra i sig själv men tillsammans med en annan app kan det bli ännu bättre. Exempelvis behöver roomplanner kopplas ihop till inköp av möbler och inredning för att bli ”verklig” och användbar.

 

Avslut

En avslutande utvärdering gjordes där alla appar redovisades. Dessa kan ni se på vår hemsida: http://sol.oer.folkbildning.net/sample-page/