Projektet

Skapa Ordning med Läsplatta (SOL-projektet)

Molkoms folkhögskola
Projektledare:

mickaell_0 peter_g_1

Mikael Fahlén & Peter Gillenstrand

Beskrivning av A-kursen:

En ettårig kurs för unga vuxna med Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning. På A-kursen förbereds kursdeltagaren för livet. Fokus ligger på individen, steg för steg, så att han/hon kan utvecklas i deras egen takt. Kursen handlar om ökad livskvalitet, personlig utveckling och ökad kunskap kring funktionshindret.

Projektbeskrivning:

Solprojektet är en möjlighet för våra kursdeltagare i Akursen att få ett hjälpmedel som är speciellt anpassat för deras behov. SOL-projektet arbetar med läsplattor och appar som skall individanpassas utifrån varje kursdeltagare. Många appar är direkt anpassade till gruppen eller kan lätt tas emot av gruppen. Det är främst appar i området ekonomi, personliga behov och struktur. Det är t ex Pages, Prezi, Imovie, Kamera, Istopmotion, Hemnet, Smartränta, Roomplanner, King of math, ex Nordea (bankappar), Fordonsfakta, Högskolprov, Rätt lön, Timstock, Wunderlist, Cloud on, Dropbox, Teds talk m.m. Även internet via Safari kommer att användas via läsplattan. Kursdeltagarna har med sig läsplattan dygnet runt och har tillgång till trådlös uppkoppling via sitt internat.

Efter avslutad kurs är målet att de skall kunna använda en läsplatta både privat och i undervisningen. Att den skall underlätta t ex framtida studier då kursdeltagare lär sig att dokumentera föreläsningar i ljud, bild och film. Projektet kommer att vara tillsammans med två grupper då den ena slutar i juni och den andra startar i augusti. Gruppen som startar i augusti kommer kunna ta del av utbildningen under resten av läsåret vilket kommer öka användandet och förståelsen för verktyget.

 

Lära sig teoretiskt och praktiska färdigheter i olika block

 Block 1: Grundkurs läsplatta

- Lära kursdeltagarna de funktioner som finns i en läsplatta

Block 2: Internet som hjälpmedel

- Använda söksidor och andra informationssidor som är användbara i deras liv.

Block 3: Användbara appar

- Kursdeltagarna kommer själva testa och hitta anpassade appar till deras behov.

Block 4: Använda läsplatta i undervisningen

- Kunna samla information på ett strukturerat sätt.

Block 5: Använda läsplattan som kommunikationsverktyg