I kikaren

Under projektidens gång har vi insett att det finns många områden som vi behöver bli bättre på när det gäller att arbeta med flexibelt lärande. I arbetet med IPAD så finner vi appar varje vecka som är bra för kursen. Nästa del är att komma på ett bra tema där appen fyller en funktion. I och med att varje person i A-klassen är unik så finns inte ett arbetsätt utan nio. Ett för varje kursdeltagare! Detta är utmaningen men också skapar möjligheter då banken av appar måste vara stor.

Vissa appar kräver många timmars träning på för att det skall bli ett bra resultat. Roomplanner, imovie, Istopmotion m.m. I framtiden kommer vi bli bättre på de appar ´som vi ser är användbara i kursen.

Vi som personal har lärt oss att bygga hemsida vilket vi inte kunde tidigare. Vi är i uppstarten av denna process men har kommit en bit på vägen. Vi kommer i framtiden flytta ut mer på nätet och skapa hemsidor i lärande syfte.

Även möten via IPAD som varit genom projektet har givit mycket. Nu har vi även funderingar på utbildning i fysik via nätet.

applet