Roomplanner

Roomplanner (gratis)

 

 

 

 

 

Beskrivning:

Lägenhet/husdesign. Visualiserar ditt hem genom att du kan rita upp det i appen. Du kan också arbeta med tvådimensionella och tredimensionella ritningar samtidigt som du med ett enkelt tryck skiftar visningsläge mellan dessa två. Denna enkla app ger dig möjligheter få en bild av ditt hem med mått till det viktigaste såsom dörrar, fönster m.m. som du senare kan använda till inköp via nätet.

Hur vi arbetar med Roomplanner:

Syfte: Att kunna rita sin framtida lägenhet/hus i Roomplanner och ha ritningen som hjälpmedel när exempelvis möbler skall köpas in och måttbeställas.

Delmål 1: Att lära sig hur en ritning till en lägenhet/hus ser ut och kan tyda de symboler och mått som finns beskrivna i en ritning.

Delmål 2: Lära sig programmet och dess funktioner

Delmål 3: Kunna mäta sina internatrum/internatet och utifrån måtten skapa en ritning med inredda rum.

Tips och idéer:

IKEA

Efter att en ritning byggts upp i Roomplanner så är det enkelt att via www.IKEA.se inreda rummen. Kursdeltagaren får en tydligare koppling till deras verklighet och kan se användbarheten. Besöket på IKEA blir heller inte lika stressigt då appen ger möjliga mått på tilltänkta möbler. Vilket innebär att kursdeltagaren kan bestämma sina möbelinköp innan IKEA-besöket.

Bok/berättelse

Kursdeltagaren kan skapa ett rum/hus som hen kan knyta samman med sin egen bok. Rummen blir visuella och kan hjälpa en kursdeltagare att bygga upp sin berättelse.

Lägenhetsvisning/husvisning

I ämnet ekonomi/matematik kan ett besök på en husvisning ytterligare stärka behovet av att lära sig husritningar. Här kopplas begrepp som ränta, blancolån, huslån, försäkringar m.m. in.