Deltagare

En av lärdomarna som vi haft sen tidigare har stärkts ännu mer under resans gång, det är vad olika behov och personligheter människor med diagnosen har. Detta gör också att individens behov av IPADEN´s och dess hjälpande appar. Därför har vi valt att presentera 2 kursdeltagare och deras funktionsnedsättning samt hur vi försökte underlätta deras vardag med hjälp av en läsplatta. Vid frågan om vi kunde beskriva kursdeltagaren med namn och bild – så var det mycket tveksamma vilket gjorde att vi beskriver dessa tre anonymt.