Bakgrund

Vi arbetar på en folkhögskola med ett gäng fantastiska unga vuxna människor med diagnosen aspergers syndrom alt högfungerande autism. De eleverna största problem har inte alltid med diagnosen att göra utan av utanförskapet som tidigare skolan skapar. Dåligt självförtroende och en osund självbild är inte frukten av en diagnos utan av en skola där ca 40 % av eleverna har sk ”speciella behov” dvs nästa varannan elev klarar inte av undervisningen utan behöver extra hjälp.

Kan det vara så att det inte handlar om barn med inlärningsproblem. Utan En skola med utlärningsproblem.

Vi vuxna måste förstå att ett barn som känner sig utanför annorlunda osäker osv i en period i livet där jämförelse och normalitets tankar dominerar vardagen. I en skolvardag där många oavsett om man har diagnoser eller liknade känner sig värdelösa, fula, dumma i huvudet osv. Tänk om man skulle utsätta oss vuxna för samma behandling– att hela dagarna tvinga sjunga solo fast man HATAR att sjunga, visa upp mina överkilon i små badbyxor, att rösta på vilka medarbetare som är snyggast smartast, att sitta ensam på fikarasterna när alla andra verka ha roligt, att byta om på toaletten för man skäms över sin kropp eller blir retad eller mobbad. Det kanske inte är så konstigt om barn väljer att stanna hemma eller väljer att bli tysta istället för att utsätta sig för eländet de känner i skolan. Tror vi behöver göra om, i debatten handlar mycket om resurser till alla dessa barn med ”speciella behov” – alla barn har speciella behov…:-) hur kan skolan bedriva undervisning där det inte behövs så mycket extra resurser utan att barnen har rätten att vara sig själva i sin egen utvecklingstakt. ALLA BARN och VUXNA HAR SPECIELLA BEHOV.

Vi har alltså en specialkurs för unga vuxna som under sin tidigare skoltid lärt sig att de är människor med ”speciella behov”- dessa behov är av diagnostisk karaktär men också ett stort behov av att tycka bättre om sig själva och sina prestationer. Vi tycker detta perspektiv är viktigt att lyfta fram som en bakgrund till varför vi har en A-klass och varför vi tror att en läsplatta(i vårt fall Ipad) skulle underlätta dessa ungdomars vardag. Där läsplattan kan hjälpa  till att skapaordning i en ofta upplevd kaos artad vardag. För det är just trygghet rutiner och ordning som är viktigt för våra ungdomar.

tshirt asperger