Detta har vi lärt oss

Ipaden kan vara så mycket för våra kursdeltagare:

Kommunikationsverktyg med facebook, instagram, Skype eller det enklaste av de alla, Anteckningar!

Har du koll på din ekonomi har du också mer energi till att träna på det de vill utveckla. Ipaden ger kursdeltagaren mallar att hänga upp sin kunskap på. Att bli van en miljö och alla dess beskrivningar. Autogiro, Plusgiro, bankgiro, clearingnummer osv. En viktig lärdom är att kursdeltagarna måste skapa en positiv vana där de känner igen miljön. Detta kommer ju mer de arbetar i en och samma app som t ex en bankapp.

Molkomskola har en linje med 9 personer med diagnosen aspergersyndrom alt högfungerande autism utan begåvnings nedsättning. Dessa nio bor på skolan och skolan har kvällspersonal där många av de viktigaste lärdomarna kursdeltagarna får är på kvälls tid i interaktionen med de andra deltagarna. Så SOL-projektet är som ungdomarna säger ett 24 – 7 projekt.

Vi har valt att beskriva våra lärdomar i punktform

  • Trygghet är mycket viktigt för våra kursdeltagare där dagliga rutiner spelar stor roll så att lägga till en ny mekaniskpryl krävdes sin eftertanke. Där också spridningen på teknik intresset var gigantiskt så vi använde oss av bilden här till höger. Där de fick tala om var de var i trappan och vi pedagoger fick chans att beskriva hur vi trodde det skulle det kännas och se ut om de valde att pröva. Men lärdomen var att det var svårare för flera att bryta sina vanor även om rutinerna för dem var negativa- tex att byta en nokia 3310 mot en Ipad. En av kurdeltagarna hade en 3310 och kunde inte förstå varför han skulle byta. Så en viktig reflektion var av hur viktigt det var att förklara och ibland hjälpa till att visualisera värdet av att ha så många bra hjälpmedel nära tillhands.
  • Vi har absolut haft kunskap och erfarenheter kring spridning och hur olika människor med Asbergers är men i och med sol-projektet så blev det så otroligt uppenbart då vårens elever  och grupp hade vissa behov och sedan höstens nya grupp hade helt andra. Så de erfarenheter och lärdomar som vi fick efter våren var inte alls relevanta när den nya gruppen började. Mark Levengood sa en gång ”att det är som att jämföra en pälsmössa med en apelsin”, och det är känslan och lärdomen. Vi trodde att vi skulle kunna dra nytta av erfarenheterna både mellan grupperna men också individerna men olikheterna vad det gäller intresse, kunskap och behov gör att  det exlusiva mötet med varje kursdeltagare blev unikt.
  • En av de största utmaningarna är att vi som pedagoger skall använda läsplattan som en del i undervisningen, där vi pedagoger haft många och långa reflekterande samtal om ”hur kan en läsplatta underlätta både undervisningen och inlärningen”. Där är vi på intet sätt färdiga (vilket vi aldrig blir hoppas vi…) men några reflektioner har vi gjort:
  • Läsplattan blir lätt en skrivmaskin enbart.
  • Att tänka helt nytt är nyttigt men kräver tid.
  • Upplägget på undervisningen blir de gångerna man integrerar tekniken en annorlunda upplevelse, där du som lärare tvingas ut ur din trygghets zon.
  • Otroligt lätt att fastna i gamla mönster, ex kopierade upp material som de hade fått digitalt, inte bara en gång utan flera

 

Det är två parallella utvecklingsprocesser man som pedagog genom går:

1.     Teknik kunskapen-  att inte bara användnings kunskapen är viktig utan också undervisningskunskapen, dvs kunna så mycket rent tekniskt så att man kan fokusera på undervisningen.

2.     Att tänka om, vad det gäller traditionell undervisning. Att naturligt in föra den nyaste tekniken i det ”lärande rummet”

  • Kursdeltagarnas behov av att veta ,ha nära till att veta, att vara trygg i vardagen osv där närhetsprincipen betydde mycket för dem dvs bara vetskapen av att de alltid hade almenaka, kalender, busstidtabell, musik med sig påverka stressnivån positivt.
  • Att de mest avancerade apparna som vi trodde skulle vara mest användbara blev de minst använda, utan de enklaste för de mest triviala ändamålen blev de mest använda. Tex musik för att minska utomstående ljud, tidtabell osv dessa hade en betydligt större påverkan än vad vi trodde.

Detta var några av de reflektioner och lärdomar vi ville lyfta för lärdomarna var många och detta har varit en lärorikt projekt.